Zerk 198

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00355 Pilaar 22 en 23 Zerk 191 tot 199

Omschrijving

Zerk 198

Zerk 198 Het randschrift van deze zerk bestaat uit twee regels geheel rondom. Een deel is weg en vervangen door cement. Randschrift buitenste regel is: Den 12 Iunius 1748 is in den Heere gerust de Eerbare Antie Beerns Salverda Huisvrouw van Tiepke Hylkes Abbema ovd Ontvanger der Boelgoederen deser stede ovd 81 Iaaren en 5 Zerk 198

Foto zerk

Geen foto