Zerk 191

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00355 Pilaar 22 en 23 Zerk 191 tot 199

Omschrijving

Zerk 191

Zerk 191 Deze steen is eerder in gebruik geweest, maar het gotisch randschrift is niet meer te lezen. Anno 1761 den 28 December is in den Heere Gerust den Eerbaren en deughrijke ibeltie Sikkes Baarda huis frou van de Froedsman Gerrit Gerrit L: Roorda Oud int 37ste Iaar en leit alhier Begraven. Anno 1779 den Zerk 191

Foto zerk

Geen foto