Zerk 189

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00354 Pilaar 21 en 22 Zerk 181 tot 190

Omschrijving

Zerk 189

Zerk 189 Het randschrift van deze zerk is voor een deel in de opstaande rand van de zerk geplaatst. Ook bestaat een deel uit twee regels boven elkaar geplaatst. Het randschrift is: Ao 1628 de’ 20 April Sterf de’ Ersamen man Idts Pitters burger en Coopman binnen Franeker out 0 iaeren en 7 maenden en Zerk 189

Foto zerk

Geen foto