Zerk 185

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00354 Pilaar 21 en 22 Zerk 181 tot 190

Omschrijving

Zerk 185

Zerk 185 Deze zerk is alleen van een randschrift voorzien. Op het middenvlak is een wapenschild aangebracht. De onderstreepte woorden staan in kleine letters boven elkaar. Het randschrift is: Ao dni.MDX ….. in Chro. C.vir Lollius Ab Adama I.D. GR.L. Primvs Dein. Philo. In Acad. Fr prof aet. ## Ao MDXCVII Die XXII Dec. Obit Zerk 185

Foto zerk

Geen foto