Zerk 182

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00354 Pilaar 21 en 22 Zerk 181 tot 190

Omschrijving

Zerk 182

Zerk 182 Een zerk welke betrekking heeft op een familie Banga. Het familiewapen is weggekapt. De tekst in de rechthoek boven het beeldhouwwerk is: 1734 den 23 Augustus is in den Heere gerust Lijsbert Sijdses Banga oud synde 1 Iaer en 22 weeken en den 6 October is in den Heere gerust Tjeerd Sijdses Banga Zerk 182

Foto zerk

Geen foto