Zerk 173

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00351 Pilaar 18 en 19 Zerk 172 tot 174

Omschrijving

Zerk 173

Zerk 173 Van de zerk is het randschrift verwijderd. De versieringen rond de familiewapens zijn onherkenbaar gemaakt. Tekst op middenvlak is: Anno 1723 den 25 October is in den Heere gerust de Eerbare en Deugdrijke Maria Goikema in leven Huisvrouw van den Ed.Agtbare Livius a Meinsma Burgemeester der Stad Franeker oud ontrent 41 Iaaren en Zerk 173

Foto zerk

Geen foto