Zerk 172

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00351 Pilaar 18 en 19 Zerk 172 tot 174

Omschrijving

Zerk 172

Zerk 172 De tekst van deze zerk is wel goed leesbaar, maar door de indeling nogal verwarrend. Het randschrift van de man bestaat uit een dubbele tekstregel. Randschrift is:] Ao 1673 den 31 October sterf den Hoog edel geboren en gestrengen H. Sybrant van Walta in syn leven Sergeant Major en Capitain over een Regiment Zerk 172

Foto zerk

Geen foto