Zerk 167

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00350 Pilaar 17 en 18 Zerk 163 tot 171

Omschrijving

Zerk 167

Zerk 167 Het randschrift is in twee regels op de zerk aangebracht. Randschrift buitenste regel is: Anno 1679 den 29 Augusty is in den Heere gerust Iohannes Pyters Ennema in leven Conf. meester tot Maccum oudt 32 jaer 8 weecken binnenste rand: Ao 1708 den 28 en April is in den Heere Gerust D.E. Ageus Zerk 167

Foto zerk

Geen foto