Zerk 157

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00349 Pilaar 16 en 17 Zwerk 146 tot 162 en 266,267 en 268

Omschrijving

Zerk 157

Zerk 157 Een zerk waarvan het gotische randschrift deels is afgesleten. De tekst op het middenvlak is moeilijk te zien, maar wel leesbaar. Deel van randschrift is: int yaer ……. Claes soen licentraet inden rechten bid voor die ziel Op het middenvlak staat: Anno 1635 den 6 Maart Sterf die Eerbaren ende Duechsame Fryster Doeti Zerk 157

Foto zerk

Martinikerk