Zerk 150

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00349 Pilaar 16 en 17 Zwerk 146 tot 162 en 266,267 en 268

Omschrijving

Zerk 150

Zerk 150 Deze zerk ligt betreft professor Ruardus Andala. De zerk is nogal beschadigd. Het laatste deel van het randschrift wordt op het middenvlak voort gezet. Het randschrift is: Anno 1665 is gebooren …………….. professor ………………………..te Franeker in den ouderdom van 63 iaar en den 12 september Ao 1727 en leit alhier begraven Ondanks dat Zerk 150

Foto zerk

Geen foto