Zerk 142

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00348 Pilaar 15 en 16 Zerk 136 tot 145

Omschrijving

Zerk 142

Zerk 142 De grote zerk betreft de familie De Boer. Tekst onder het beeldhouwwerk is: Dese rustplaat behoort aan M G de Boer + I H S 1816 den 8 junij overleed alhier MeJuffrouwe Anna Joanna Feijens in den ouderdom van 41 Jaar 8 maanden Geliefde Huisvrouw van Mevius Gerrit de Boer Burgemeester deezer Steede, Zerk 142

Foto zerk

Geen foto