Zerk 140

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00348 Pilaar 15 en 16 Zerk 136 tot 145

Omschrijving

Zerk 140

Zerk 140 De volgende zerk betreft Stickenbuier, een naam die al eerder op een zerk (zerk 90) in de zuiderbeuk vermeld wordt. Een deel van het randschrift staat in de binnenrand. Het randschrift is: Ao 1648 den 30 Ianiwari sterf de’ eersame Dovve Hoeijtes Stickenbuier oldt 88 Iaren en’ 81 Daghen Ao 1622 de’ 28 Zerk 140

Foto zerk

Geen foto