Zerk 134

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

Geen foto

Omschrijving

Zerk 134

Zerk 134 De tekst van deze zerk is goed leesbaar. Alleen die in het 3de blok is erg afgesleten. Tekst op het middenvlak boven wapens is: Anno 1733 den 9 Februarij is in den Heere gerust juffrouw Siouckien Viglius wed: W: Dr. Joh: Balck oud 79 jaren 5 maanden en ligt hier begraven Ao 16.. Zerk 134

Foto zerk

Geen foto