Zerk 129

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00347 Pilaar 14 en 15 Zerk 119 tot 134

Omschrijving

Zerk 129

Zerk 129 De teksten op deze zerk zijn wat slordig verdeeld. Het einde van de twee randschriften is in kleine letters boven elkaar aangebracht. De tekst in het 2de blok is over de oude tekst heen aangebracht zonder de oude tekst geheel te verwijderen. De in hoofdletters geplaatste tekst is een deel van die oude Zerk 129

Foto zerk

Geen foto