Zerk 122

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00347 Pilaar 14 en 15 Zerk 119 tot 134

Omschrijving

Zerk 122

Zerk 122 Een zerk waarvan de tekst goed te lezen is en over de familie Reen gaat. Het randschrift is: Den 12 juni 1747 is in den Heere gerust de Heer Sibrandus Reen JUD Mede Advocaat voor den Hove van Friesland oud Bouwmeester der stad Leeuwarden oud 48 iaar 6 maanden en Ao 1736 de Zerk 122

Foto zerk

Geen foto