Zerk 121

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00347 Pilaar 14 en 15 Zerk 119 tot 134

Omschrijving

Zerk 121

Zerk 121 Randschrift: Int Jaer o(n)s Here(n) MVcLIII de(n) XXIII Aprilis sterf de(n) eerbare(n) en(de) eerentvheste(n) M. JARICH VA(N) (DEKAMA). Int Jaer MVc en(de) LXXXIIII de(n) III April. sterf die eedele Juffrou CATRINA VA(N) KAMSTRA zij(n) wijf. Tekst onder: Jac. 4 Jac. 4 : 14 Que tande(m) est ista vita vestra Want gij zijt een Zerk 121

Foto zerk

A-18-05-00121 Franeker_023 Booms Chris 11-03-2013