Zerk 112

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00346 Pilaar 13 en 14 Zerk 108 tot 118

Omschrijving

Zerk 112

Zerk 112 Deze zerk is twee keer gebruikt. Het oud gotisch randschrift en de tekst op het middenvlak in de bovenste rechthoek is van een vroegere datum dan de tekst in de rechthoeken daaronder en betreffen ook een totaal ander familie. Een deel van het randschrift is afgesleten. Het gotisch randschrift is: Ao MD LII Zerk 112

Foto zerk

Martinikerk