Zerk 110

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00346 Pilaar 13 en 14 Zerk 108 tot 118

Omschrijving

Zerk 110

Zerk 110 De tekst is vrij goed leesbaar. Het grote fraaie beeldhouwwerk is deels afgesleten. In een kleine rechthoek staat de familienaam. De rest in 2 rechthoeken er onder. Randschrift is: Ao 1752 den 21 April is in den Heere gerust de Eersame Man Paulus Scheltema in leeven old Burgemr der Steede Franeker old 63 Zerk 110

Foto zerk

Geen foto