Zerk 109

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00346 Pilaar 13 en 14 Zerk 108 tot 118

Omschrijving

Zerk 109

Zerk 109 De tekst op de zerk is vrij goed te lezen. Het randschrift betreft twee personen. Het laatste gedeelte van beide randschriften zijn in kleine letters boven elkaar gezet. De tekst op het middenvlak staat in drie rechthoeken. Verder is de zerk kaal. Het randschrift is: Int Iaer ons Heeren 1639 de’ 15 May Zerk 109

Foto zerk

Geen foto