Zerk 107

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00345 Pilaar 12 en 13 Zerk 102 tot 107

Omschrijving

Zerk 107

Zerk 107 Het randschrift is: Int iaer MVc LXXXVII den XII Ianuarij sterf den Eedele Eerentvesten Hero van Ockinga Int iaer MVc LXIII den XXIX Iuni sterf de Eedele Anna Dekema Hero van Ockinga sijn wijf Onder beeldhouwwerk in rechthoek staat: Ao 1758 den 23 Iuly is in den Heere gerust de’ Eer bare en Zerk 107

Foto zerk

A-18-05-00107 Franeker_016 Booms Chris 11-03-2013