Godsacker 3,5,7,9,11

A-23-02-00763

Beschrijving:De Godacker met de Roomsch Katholieke kerk. (onterecht wordt hier de Zilverstraat aangegeven)
Collectie:Vermei. G
Aanwezig in het HCF?:JA
Bron:Guido Vermei
Panden op foto:Godsacker 11
Godsacker 11
Godsacker 3
Godsacker 5
Godsacker 7
Godsacker 9
Thanks!

Uw bijdrage betreft :