Archief foto's - Schilderij


11 resultaten

Harlingerweg 45

"olieverf schilderij van Hans Martin Cohn van een bekende molen op Arkens. (ondertekend: Hans Cohn) ""De spinnekopmolen genaamd “Arkens“ gebouwd in 1835 o...
Datering: 1940
Bron: Fam. van der Valk

Franeker

Schilderij van Johannes Dominicus Dechesne.
Fotograaf: Johannes Dominicus Dechesne.
Bron: Doede Douma

Oud kaatsveld 2,4,6,8

Schilderij van de achterzijde van het Oud Kaatsveld. Het hing in de jaren 50 in een rokerige ruimte. Niet alleen van het rookgedrag van het roken van sigaretten...
Fotograaf: Tom Beuker?
Bron: Jan Boersma

Zilverstraat 58

Muurschildering op de gevel van Zilverstraat 58. Gezicht op Franeker vanaf het War, naar een schilderij van C. Verduijn gemaakt in 1939
Bron: Herman Poelsma
Kadasternummer: A275

Lutje Lollum 9

Schilderij van de boerderij op Lutje Lollum 9 Zathe/Boerderij de Beteringe genaamd
Datering: 1937
Bron: Willem van der Ploeg

Noord 2

Julius van Botnia. Hij was grietman van Ferwerderadeel, lid van het Hof van Friesland en dijkgraaf van Oostergo en Westergo
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon

Lijcklamastraat 5

Lyclkamastraat 5 geschilderd door Berend Tuinstra die destijds woonachtig was op nummer 4
Fotograaf: Berend Tuinstra
Bron: Gerrit Alkema
Kadasternummer: B1118

Voorstraat 83

Schilderij van Beerstraten van rond 1660 het Sjaardamaslot die een op het Sjûkelân heeft gestaan. (de vrij hand van de schilder is duidelijk aanwezig, want ...
Datering: ca 1660
Fotograaf: Beerstraten
Bron: G. van der Heide
Kadasternummer: A765

Salverderweg 19

Boerderij van Hettinga. Recht Zevenhuizen

Raadhuisplein 1

Een plaat naar een schilderij van Cornelis Springer
Bron: G. van der Heide
Kadasternummer: A87

"Het wapen van Franekeradeel is het tweede toegekende wapen van Franekeradeel. Het eerste wapen is op 25 maart 1818 door de Hoge Raad van Adel aan de grietenij ...
Datering: 7-10-2017
Fotograaf: Jaap Wieringa
Bron: Jelle Zijlstra
Pagina 1 van 1