1802 Pieter Pieters Postma, koopman in koffie en thee, en Jetske Pieters kopen op 26-11-1802 een huis van Rinske van der Bildt, huisvrouw van Bauke Eijsma te leeuwarden, bij Hendrik van Es bewoond. Naastelegers zijn: weduwe van Doem oost, Rudolph Nauta west, straat en diept noord, kerkhof zuid.