1828 Carharina Tjepkes van der Wal wonende te Franeker gehuwd met Ane Pieters Andringa