1791 Catharina Bernardus Koelmans weduwe van Jan Joekes van der Wal