1863 Verkoop 16-3-1863 van het erfgedeelte ten oosten van de sloot voor fl. 350,- aan Adrianus Adema, zie kad nr. 1178