1880 Johannes Bouwes Ringnalda, koek en banketbakker koopt op 28-7-1880 een huis met koekbakkerij, pakhuizen en erf voor fl. 8000,- van Aaltje Talsma en Dirk Ringnalda