1854 Aankoop schuur van Dirk Reinalda en samenvoeging met eigen schuur t.b.v. uitbreiding bakkerij op het achtererf, behalve het noordwestelijk deel