1859 Rombertus Gijsbert Dekker, koek en banketbakker koopt op 25-2-1859 een huis met koekbakkerij voor fl. 2000,- van Johannes Bouwes Ringnalda