1916 Lijkele Johannes de Vries, scheepsbakker koopt op 15-12-1916 een winkelhuis met bakkerij voor fl. 3500,- van Hendrik van Koningsveld