1809 Jan Fransen Kouwenburg en Detje Jans de Swart kopen op 20-1-1809 een huis met erf, van ouds ‘De Gulden Engel’ genaamd, van Jacob Baukes en Antje Hendriks Tolsma. Bij kopers bewoond.