1803 Jacob Baukes en Antje Hendriks Tolsma kopen op 15-7-1803 een huis en erf, vanouds ‘De Gulden Engel’ genaamd, thans De Zon, van Jan Fransen Kouwenburg en Detje Jans de Zwart. Bij verkopers bewoond. De losse goederen alsmede de winkelkasten, toonbank en tapperijgereedschappen zullen niet in de koop versmelten, doch op taxatie worden verkocht.