De steeg tussen dit huis en het huis van de koopman Johannes Andringa zal in masaal onderhoud gerekent worden en voor het gebruik van de steeg zal 2 caroligulden betaald moeten worden door de kopers. Het secreet bij de sloot dat in gebruik is bij dit huis zal aan de eigenaar van het huis ten oosten ten laste komen, maar voor het gebruik van het secreet zal 25 gulden per jaar betaald moeten worden.