1708 Jan Jansen Halterbergh burger vaandrig en mr metselaar is voor 1708 eigenaar