8. Archief Henk Kreger

8.1 Archiefdoos 1 van 4: Persoonsarchief
8.1.1 Map met schetsboeken en ‘Teekenschriften der lagere school’ – map
8.1.2 Krantenknipsels en enkele foto’s – map
8.1.3 Tekeningen van plattegronden “Geschiedenis Franeker e.o.” (1993) – map

8.2 Archiefdoos 2 van 4: kaarten en plattegronden
8.2.1 Plattegronden Franeker met ingetekende panden diverse periodes 1840-1930, 14 stuks (jaren 1840, 1850, 1865, 1870, 1875, 1880, 1890, 1895, 1900, 1905, 1915, 1920, 1925, 1930)
8.2.2 Diverse plattegronden van Franeker, o.a. van 1536, 1572, 1589, begin 17e eeuw, 1831, 1885, 1909, 1945, 1979
8.2.3 Diverse historische landkaarten Franeker en omgeving
– Franeker omstreeks 1400
– kaart van de Jurisdictiën den drie kantons Franeker, Bolsward en Dronrijp en van de steden Harlingen en Workum in 1811
– kaartje van den voormalige Middelsee en van den loop der Gravinnenweg (1835)
– Grietenijkaart van Franeker

8.3 Archiefdoos 3 van 4: tekeningen panden
Tekeningen reconstructies aangezichten panden in binnenstad Franeker

8.4 Archiefdoos 4 van 4: Statistische bevolkingsgegevens van de stad Franeker
Multomap met statistische bevolkingsgegevens stad Franeker van de jaren 1851-1903

8.5 Vier kokers: met opgerolde kaarten en plattegronden
8.5.1 Landkaarten op linnen van de gemeenten Hennaarderadeel (1851), Barradeel (1852) en Franekeradeel (1852)
8.5.2 Plattegronden binnenstad Franeker (met numerieke gegevens)
8.5.3 Kadastrale kaart Franeker 1925 (“Minuutplan”)
8.5.4 Stadsplattegronden Franeker, getekend door Henk Kreger (met huisnummers), jaren 1831, 1850, 1855, 1909, 1945