8.1 Map met schetsboeken en ‘Teekenschriften der lagere school’ – map
8.2 Krantenknipsels en enkele foto’s – map
8.3 Tekeningen van plattegronden “Geschiedenis Franeker e.o.” (1993) – map