22. Archief Stichting Trezoor Franeker

Notulen van bestuursvergaderingen en dergelijke, periode 1990-2002, alsmede 2 Jaarverslagen (2000-2001 en 2001-2002)