Ypeysingel 25 (1918 Pier Winsemius­straat 25, 1936 Ypeysingel nr. 25)

Straat:Ypeysingel
Huisnummer:25
Toevoeging:1918 Pier Winsemiusstraat 25, 1936 Ypeysingel nr. 25
Kadaster:
1713:
1808:
1885:
1908:
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Bevrijdingsfeest op de Ypeysingel. Een kar voor diegene die vielen in de oorlog.
Ypeysingel 30,29,28,27,26,25,24,23
Datering: 1945
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00259
De Ypeysingel in de winter van 1963
Ypeysingel
Datering: 10-01-1963
Bron: T. Rienksma
Identificatienummer: A-04-01-00415

Inwoners

Eigenaars

Thanks!

Uw bijdrage betreft :