Emma­straat 1

Straat:Emmastraat
Huisnummer:1
Toevoeging:
Kadasters:
1713:
1808:
1885:
1908:
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Emmastraat van oost naar west
Emmastraat 1-18
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00148
Emmastraat. . Een straat in de Wilhelminabuurt. Deze is reeds geheel afgebroken.
Emmastraat 13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1.
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02248
Links de Emmastraat. De rest van de Wilhelminabuurt is reeds afgebroken
Emmastraat
Datering: 1982
Fotograaf: Ruud van den Akker
Bron: Ruud van den Akker
Identificatienummer: A-04-01-00277
De Wilhelminabuurt, met de Emmastraat loopt naar links en de Julianastraat loopt hier rechts
Emmastraat
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00074
De Wilhelminabuurt, met de Emmastraat loopt naar rechts en de Wilhelminastraat loopt hier links weg. Dit gedeelte van de Wilhelminastraat is later gebouwd dan het deel dat naar het van Harinxmakanaal loopt.
Emmastraat
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00076

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :