Oostvliet 145 (Voormalig pan en tichelwerk, later scheepshelling)

Straat:Oostvliet
Huisnummer:145
Toevoeging:Voormalig pan en tichelwerk, later scheepshelling
Kadasters:D 560
1713:Oostvliet 55
1808:Oostvliet 54
1885:Oostvliet 142
1908:Oostvliet 164
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Scheepswerf "Welgelegen" van Draaisma
Oostvliet 145
Kadasternummer: D560
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01171
Scheepswerf "Welgelegen" van Draaisma
Oostvliet 145
Kadasternummer: D560
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01176
Scheepswerf "Welgelegen" van Draaisma. Links een stukje van het Westvliet
Oostvliet 145
Kadasternummer: D560
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01177
De smidse van Scheepswerf "Welgelegen" van Draaisma tijdens een demonstratie.
Oostvliet 145
Bron: Max Popma
Identificatienummer: A-04-01-00545
De scheepswerf "Welgelegen"van Draaisma.
Oostvliet 145
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00590
Oostvliet
Oostvliet 143,145
Datering: 1900-1913
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00130
Scheepswef Draaisma
Oostvliet
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00155
Oostvliet tot nummer 65
Oostvliet
Datering: 1962
Fotograaf: G.J. Dukker
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 81.932
Identificatienummer: A-08-02-01182

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :