Prins Hendrikkade 2 (1890 KV 5a, Vellenbloterij)

Straat:Prins Hendrikkade
Huisnummer:2
Toevoeging:1890 KV 5a, Vellenbloterij
Kadasters:D 493
1713:
1808:
1885:
1908:Kaatsveld 38
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Retax - relatie- en kerstgeschenken ( Harm Westra )
Prins Hendrikkade 2
Datering: 22-09-2008
Bron: Handel & Nijverheid
Identificatienummer: A-08-05-00033
Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 2,3,4,5,6
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00854
Prins Hendrikkade met De Factorij
Prins Hendrikkade 2,3,4,5,6
Datering: ca 1900
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00075
Prins Hendrikkade met De Factorij
Prins Hendrikkade 2,3
Datering: 2013
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00076
Rollingswier aan de Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 1,2
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00106
Pakhuis van de ZPC
Prins Hendrikkade 1,2, 3
Datering: 1952
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01242
Prins Hendrikkade, links de schuur aan de Stationsweg 1 later Anna Maria van Schurmansingel 1, in de midden de draaibrug over het kanaal.
Prins Hendrikkade 2,3,4,5,6
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01245
Viswedstrijd op de Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 2,3,4,5,6
Datering: 1970
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01254
Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 2,3,4,5,6
Datering: 1975
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01255
Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 1,2,3,4,5
Datering: 1975
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01258
Een groot gedeelte van de Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 1,2,3,4,5,6,7
Datering: 1975
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01264
Prins Hendrikkade met rechts de Adema woningen op de Molle Pole
Prins Hendrikkade 1,2,3
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01269
De Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 2,3,4,5
Datering: 1982
Fotograaf: Ruud van den Akker
Bron: Ruud van den Akker
Identificatienummer: A-04-01-00278
Prins Hendrikkade met de Factorij waar graan werd overgeslagen
Prins Hendrikkade 2,3,4,5
Kadasternummer: D394
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00085
Prins Hendrikkade met op 1 Rollingswier en de Factorij waar graan werd overgeslagen
Prins Hendrikkade 2,3,4,5
Kadasternummer: D394
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00086
Prins Hendrikkade met de Oliefabriek, de Factorij, en de Groenteveiling
Prins Hendrikkade 1,2,3
Datering: ca 1913
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00219
Prins Hendrikkade met vellenbloterij, Factorij en groenteveiling.
Prins Hendrikkade 2,3,4,5,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00660
Prins Hendrikkade met de groenteveiling. Rechts de Zuiderkade.
Prins Hendrikkade 2,3,4,5,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00662
Prins Hendrikkade
Identificatienummer: A-23-01-00323
Prins Hendrikkade
Identificatienummer: A-23-01-00324
1e schip met cellulose wordt aan de Prins Hendrikkade in Franeker gelost voor de LPF (Leeuwarder Papier Fabriek)
Prins Hendrikkade
Datering: voor 1961
Bron: Piet de Vries
Identificatienummer: A-04-01-00013
Traystapeling bij LPF (Leeuwarder Papier Fabriek) februari 1962 nu Huhtamaki.
Prins Hendrikkade
Datering: 1962
Bron: Piet de Vries
Identificatienummer: A-04-01-00015
Traymachine met operator J. Oegemade bij de LPF (Leeuwarder papier Fabriek) nu Huhtamaki
Prins Hendrikkade
Bron: Piet de Vries
Identificatienummer: A-04-01-00023
Prins Hendrikkade met links de Zuiderkade
Prins Hendrikkade
Datering: 1949
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01252
Prins Hendrikkade met een loods van het FLC complex
Prins Hendrikkade
Datering: 1967
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01253
Het complex van de F.L.C. ( Franeker Landbouw Coöperatie).
Prins Hendrikkade
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00645
Links de Oostermolen op de Molenpôlle, en rechts de Prins Hendrikkade. Recht vooruit de strooschuren van Strikwerda en Hogendijk.
Prins Hendrikkade
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00652

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :