Prins Hendrikkade 13 (Pakhuis FLC)

Straat:Prins Hendrikkade
Huisnummer:13
Toevoeging:Pakhuis FLC
Kadasters:D 1955
1713:
1808:
1885:
1908:
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Prins Hendrikkade afbraak van FLC (Franeker Landbouw Coöperatie) Hier is een grote brand geweest dit op een avond heeft lang geduurd voor de brandweer de boel meester was. Is in ca 1964. Naam is later veranderd in CAF In 2005 alles afgebroken
Prins Hendrikkade 13
Fotograaf: J. Heitman - de Groot
Identificatienummer: A-08-01-00265
Prins Hendrikkade afbraak van FLC (Franeker Landbouw Coöperatie )
Prins Hendrikkade 13
Fotograaf: J. Heitman - de Groot
Identificatienummer: A-08-01-00266
FLC ( Franeker Landbouw Coöperatie) aan de Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 13
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00103
FLC ( Franeker Landbouw Coöperatie) aan de Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 13
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00104
FLC ( Franeker Landbouw Coöperatie) aan de Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 13
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00105
Prins Hendrikkade met het complex van de FLC (Franeker Landbouw Coöperatie)
Prins Hendrikkade 13
Datering: 1975
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01259
Prins Hendrikkade met het complex van de FLC (Franeker Landbouw Coöperatie)
Prins Hendrikkade 13
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01267
CAF winkel en de F.L.C
Prins Hendrikkade 13
Datering: 1975
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02234
CAF winkel en de F.L.C
Prins Hendrikkade 13
Datering: 1975
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02235
Het FLC ) Franeker Landbouw Coöperatie) complex aan de achterzijde
Prins Hendrikkade 13
Datering: 1975
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02240
Stand van de F.L.C. in de tent van de zakenbeurs op het Sjûkelân tijdens de F4 feesten (Agrarische dagen) in september 1969
Prins Hendrikkade 13
Datering: 1969
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00138
Stand van de F.L.C. in de tent van de zakenbeurs op het Sjûkelân tijdens de F4 feesten (Agrarische dagen) in september 1969
Prins Hendrikkade 13
Datering: 1969
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00139
Stand van de F.L.C. in de tent van de zakenbeurs op het Sjûkelân tijdens de F4 feesten (Agrarische dagen) in september 1969
Prins Hendrikkade 13
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00140
Stand van de F.L.C. in de tent van de zakenbeurs op het Sjûkelân tijdens de F4 feesten (Agrarische dagen) in september 1969
Prins Hendrikkade 13
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00141
Het laden van bieten in een binnevaartschip aan de Zuiderkade. Aan de overkand de FLC.
Prins Hendrikkade 13
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00228
Het laden van bieten in een binnenvaartschip aan de Zuiderkade. Aan de overkant de FLC.
Prins Hendrikkade 13
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00229
Kantoor Rollingswier en FLC ( Franeker Landbouw Coöperatie) aan de Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 9,10,13
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00107
Prins Hendrikkade
Identificatienummer: A-23-01-00323
Prins Hendrikkade
Identificatienummer: A-23-01-00324
1e schip met cellulose wordt aan de Prins Hendrikkade in Franeker gelost voor de LPF (Leeuwarder Papier Fabriek)
Prins Hendrikkade
Datering: voor 1961
Bron: Piet de Vries
Identificatienummer: A-04-01-00013
Traystapeling bij LPF (Leeuwarder Papier Fabriek) februari 1962 nu Huhtamaki.
Prins Hendrikkade
Datering: 1962
Bron: Piet de Vries
Identificatienummer: A-04-01-00015
Traymachine met operator J. Oegemade bij de LPF (Leeuwarder papier Fabriek) nu Huhtamaki
Prins Hendrikkade
Bron: Piet de Vries
Identificatienummer: A-04-01-00023
Prins Hendrikkade met links de Zuiderkade
Prins Hendrikkade
Datering: 1949
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01252
Prins Hendrikkade met een loods van het FLC complex
Prins Hendrikkade
Datering: 1967
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01253
Het complex van de F.L.C. ( Franeker Landbouw Coöperatie).
Prins Hendrikkade
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00645
Links de Oostermolen op de Molenpôlle, en rechts de Prins Hendrikkade. Recht vooruit de strooschuren van Strikwerda en Hogendijk.
Prins Hendrikkade
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00652

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :