Willem de Zwijgerlaan 8

Straat:Willem de Zwijgerlaan
Huisnummer:8
Toevoeging:
Kadasters:D 1547
1713:
1808:
1885:
1908:
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Links de Willem de Zwijgerlaan en rechts de Stroschuren van Strikwerda
Willem de Zwijgerlaan 2,3,4,5,6,7,8
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01273
Links de Willem de Zwijgerlaan en in de midden de Stroschuren van Strikwerda en Hogendijk. Rechts de Anna Maria van Schurmansingel. Het nieuwe kanaal is al gegraven, alleen de doorbraak nog
Willem de Zwijgerlaan 2,3,4,5,6,7,8
Datering: 1947
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01275
Willem de Zwijgerlaan. Recht is nog een stukje van de strooschuur van Strikwerda te zien die wordt afgebroken.
Willem de Zwijgerlaan 1,2,3,4,5,6,7,8
Datering: ca 1948
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00149
Kanaalweg met het de doorsteek van de Salverdervaart naar het van Harinxmakanaal. Rechts de Stroschuren van Strikwerda
Willem de Zwijgerlaan 2,3,4,5,6,7,8
Datering: ca 1938
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00140
Willem de Zwijgerlaan net na de doorbraak van het nieuwe kanaal het oude wordt net dichtgespoten. Later zal daar de nieuwe landbouwschool worden gebouwd
Willem de Zwijgerlaan
Datering: 1950
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01270

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :