Groen van Prinstererlaan 6 (1902 KV 77, 1918 Kanaalweg nr. 6)

Straat:Groen van Prinstererlaan
Huisnummer:6
Toevoeging:1902 KV 77, 1918 Kanaalweg nr. 6
Kadasters:C 960
1713:
1808:
1885:
1908:Kaatsveld 77
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Voor de 2de wereldoorlog werd dit de Kanaalweg genoemd. De brug lag aan het einde van de Westerhuisstraat, die lag in het verlengde van de Gelius Tammingastraat, en is voor het nieuwe kanaal verdwenen.
Groen van Prinstererlaan 5,6,7,8,9,10
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00049
We kijken hier recht tegen de Groen van Prinstererlaan aan. Met recht vooruit de brug aan het eind van de Westerhuisstraat. Links de afbraak van de strooschuur van Strikwerda aan de Anna Maria van Schurmanstraat
Groen van Prinstererlaan 6,7,8,9
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00051
Kanaalweg (Groen van Prinstererlaan) ( Kleur )
Groen van Prinstererlaan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00168
De Kanaalweg (Groen van Prinstererlaan) met in het midden een molen op Zevenhuizen en rechts Strooschuren van Strikwerda.
Groen van Prinstererlaan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00172
Kanaalweg (Groen van Prinstererlaan)
Groen van Prinstererlaan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00174
Kanaalweg (Groen van Prinstererlaan) met in het midden de Watertoren.
Groen van Prinstererlaan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00178
Kanaalweg (Groen van Prinstererlaan) met in het midden de Watertoren.
Groen van Prinstererlaan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00179
Kanaalweg (Groen van Prinstererlaan)
Groen van Prinstererlaan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00180
Kanaalweg (Groen van Prinstererlaan) Het huis op de Hoek hoort bij de Van Ghemminichstraat (nummer 2)
Groen van Prinstererlaan 2,3,4,5,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00181
Kanaalweg (Groen van Prinstererlaan) Het huis op de Hoek hoort bij de Van Ghemminichstraat (nummer 2)
Groen van Prinstererlaan 2,3,4,5,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00182
Kanaalweg (Groen van Prinstererlaan) Het huis op de Hoek hoort bij de Van Ghemminichstraat (nummer 2) ( Kleur )
Groen van Prinstererlaan 2,3,4,5,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00183
De oude draaibrug tussen de Willem de Zwijgerlaan en de Groen van Prinstererlaan. Deze lag in het verlengde van de van de Westerhuisstraat
Groen van Prinstererlaan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00193
De Salverdervaart met links de huizen van de Groen van Prinstererlaan Rechts nog de strooschuren van Strikwerda
Groen van Prinstererlaan 4,5,6,7,8,9,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00194
De Groen van Prinstererlaan
Groen van Prinstererlaan 4,5,6,7,8,9,10
Datering: 01-01-1904
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00195
Groen van Prinstererlaan
Groen van Prinstererlaan 4,5,6,7,8,9,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00196
JA
Groen van Prinstererlaan 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00199
Groen van Prinstererlaan. Links de Kanaalweg en rechts de stroschuur van Strikwerda en Hogendijk aan Anna Maria van Schurmansingel 4.
Groen van Prinstererlaan
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00726
Bouw van de Nieuwe stationsbrug en de doorbraak van het nieuwe kanaal is hier goed te zien
Groen van Prinstererlaan
Datering: 1949
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00739
Fotolijstje met een aanzichtkaart van de Kanaalweg (Groen van Prinstererlaan)
Groen van Prinstererlaan
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00188
Franeker Gevelstenen: Foto van het baksteenmozaïek met steunbalken, dat momenteel (2021) in het Fries Landbouwmuseum te Leeuwarden te zien is. Het kunstwerk met dierfiguren, 6 m lang en 2 m hoog, is in 1960 gemaakt door kunstenares Nina Baanders-Kessler (1915-2002). Het vormde destijds een deel van de zijmuur van de Chr. Lagere Landbouwschool aan de Mr. G. Groen van Prinstererlaan
Groen van Prinstererlaan
Datering: 1960
Bron: Archief Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-07-04-00082

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :