Oud Kaatsveld 17 (1854 KV 1d)

Straat:Oud Kaatsveld
Huisnummer:17
Toevoeging:1854 KV 1d
Kadasters:C 526
1713:
1808:
1885:Kaatsveld 21
1908:Kaatsveld 233
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Oud Kaatsveld. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Oud Kaatsveld 15,17,19,21,23,25,27,29,31
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00115
Oud Kaatsveld aankomst van 130 Belgische vluchtelingen in Franeker via de Oosterdraaibrug
Oud Kaatsveld 15,17,19,21,23
Datering: 1914-1915
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00828
Het Oud Kaatsveld Hoek Dam Dr. Jelle Bangatraat. In deze woning woonde Glotzbach. De smederij is aan de rechter kant. Hier werden ook de paarden met nieuwe hoefijzers beslagen. Naast de woning op de hoek staat een grote boom. Deze prachtige boom moest wegens ouderdom worden gekapt. Hoge huis op een na daar naast woonden destijds Zr. Ypma samen met een collega. Werkten beiden als gezin verpleegster in Franeker
Oud Kaatsveld 15,17,21,23,25
Fotograaf: A. Heitman (jr)
Identificatienummer: A-08-01-00273
Aankomst van 130 Belgische vluchtelingen in Franeker via de Ooster Draaibrug (de Dam) richting de Dijkstraat. Het Oud Kaatsveld op de achtergrond
Oud Kaatsveld 15,17,19,21,23
Datering: 1914-1915
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00010
Oud Kaatsveld 15,17, gezien vanaf de Oosterspoortdam
Oud Kaatsveld 15,17
Kadasternummer: C526
Datering: 1976
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00428
Oud Kaatsveld richting Leeuwarderweg
Oud Kaatsveld 11,13,15,17,21,23,25,27,29,31
Datering: ca 1928
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00226
Oude draaibrug over de Oosterpoortsdam
Oud Kaatsveld 15,17,19
Datering: ca 1932
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00229
Oude kaatsveld met Oosterpoortsdam
Oud Kaatsveld 11,13,15,17
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00231
Oude kaatsveld met Oosterpoortsdam
Oud Kaatsveld 11,13,15,17
Datering: ca 1950
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00232
Oud Kaatsveld met achteraan het pakhuis van de ZPC
Oud Kaatsveld 17,19,21,23,25
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00238
Opening van de Oosterpoortsdam, deze ter vervanging van een draaibrug met te weinig draagvermogen voor het te verwachten toegenomen van het verkeer na de voltooiing van de Afsluitdijk.
Oud Kaatsveld 2,17,19,21,23,25,27,29,43
Datering: 1934
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00277
Oud Kaatsveld
Oud Kaatsveld 17,19,21,23,25,27,29,43
Datering: 1949
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00278
Oud Kaatsveld met de spoorrails richting station
Oud Kaatsveld 2,17,19,21,23,25
Datering: ca 1911
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00282
Oud Kaatsveld met de spoorrails richting station.
Oud Kaatsveld 17,19,21,23
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00283
Oud Kaatsveld richting Leeuwarderweg. Met geschreven tekst.
Oud Kaatsveld 17,19,21,23,25,27,29,43
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00279
Oud Kaatsveld Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Oud Kaatsveld
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00118
achterzijde van A-02-02-00824 Oud Kaatsveld
Oud Kaatsveld
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00825
Oud Kaatsveld
Identificatienummer: A-23-01-00311
Oud Kaatsveld
Identificatienummer: A-23-01-00314
Het Oud kaatsveld met de oude brug over het kanaal
Oud Kaatsveld
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01194
De Dam met het Oud Kaatsveld
Oud Kaatsveld
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01226
Factuur voor geleverd brandstof voor verschillende scholen van R. Krijnsen, brandstoffenhandel
Oud Kaatsveld
Datering: 06-08-1936
Bron: H. Veldman
Identificatienummer: A-18-04-00076
De Wagenmakerij van Jan War. Het rijtuig is een Friese Tilbury, te herkennen aan de holle achterkant.
Oud Kaatsveld
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00112
De grote Iep die lange tijd de Hoek Oud Kaatsveld/Dr. Jelle Bangastraat zijn uiterlijk gaf moest weg omdat hij hol was, en een gevaar zou kunnen opleveren tijdens harde wind.
Oud Kaatsveld
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00082
Aanzichtkaart van het Oud Kaatsveld in lijst
Oud Kaatsveld
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00193
De oude draaibrug over het Van Harinxmakanaal. Deze is in 1950 vervangen voor een nieuwe brug.
Oud Kaatsveld
Datering: 00-01-1901
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00214

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :