Oud Kaatsveld 3 (1893 KV 14)

Straat:Oud Kaatsveld
Huisnummer:3
Toevoeging:1893 KV 14
Kadasters:C 524
1713:
1808:
1885:Kaatsveld 13a
1908:Kaatsveld 226
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Oud Kaatsveld met de nieuwe Oosterpoortsdam
Oud Kaatsveld 1-17
Datering: 3-4-1937
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00834
Oud Kaatsveld met de nieuwe Oosterpoortsdam
Oud Kaatsveld 1-13
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00836
Oud Kaatsveld. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00113
Oud Kaatsveld
Oud Kaatsveld 29,31,43,8,7,6,5,4,3,2
Datering: 2013
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00052
Oud kaatsveld
Oud kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00099
Het Oud kaatsveld met de oude brug over het kanaal
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Datering: 1898
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01201
De draaibrug van de Oosterpoort
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Datering: 1910
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01203
Het Oud kaatsveld met de oude brug over het kanaal
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Datering: 1925
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01209
De Dam met het Oud Kaatsveld
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Datering: 1962
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01221
De Dam met het Oud Kaatsveld, rechts de hoge nummer van de Dijkstraat
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01235
Oud Kaatsveld, 11,11a,9,7,5 ,3
Oud Kaatsveld 11,11a,9,7,5 ,3
Datering: 1976
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00432
Oud Kaatsveld, 7,5,3,1
Oud Kaatsveld 7,5,3,1
Datering: 1976
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00433
De Stationsbrug over het Van Harinxmakanaal
Oud Kaatsveld 1,3
Kadasternummer: D492
Datering: 1950
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00136
De Stationsbrug over het Van Harinxmakanaal
Oud Kaatsveld 1,3
Kadasternummer: D492
Datering: ca 1964
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00138
De oude draaibrug over het Van Harinxmakanaal. Deze is in 1950 vervangen voor een nieuwe brug. Rechts de Strooschuur van Stikwerda later kwam hier de Paul Krugerstraat.
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Datering: 1898
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00217
De oude draaibrug over het Van Harinxmakanaal. Deze is in 1950 vervangen voor een nieuwe brug. Rechts de Strooschuur van Stikwerda later kwam hier de Paul Krugerstraat.
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Datering: 1898
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00218
Oud Kaatsveld richting treinstation
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Datering: 1936
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00227
Panorama foto van het Oude Kaatsveld
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Datering: ca 1948
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00239
Oud Kaatsveld met de nieuwe dam. Rechts de laatste huizen van de Dijkstraat
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00245
Oud Kaatsveld met de nieuwe dam. Rechts de laatste huizen van de Dijkstraat
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00246
Oud Kaatsveld met de nieuwe dam. Rechts de laatste huizen van de Dijkstraat
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00247
Oud Kaatsveld met de nieuwe dam. Rechts de laatste huizen van de Dijkstraat
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00248
Links het Oud Kaatsveld dan de nieuwe Dam en rechts de laatste huizen van de Dijkstraat.
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,1,13,15
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00709
De oude draaibrug over het Van Harinxmakanaal voor de nieuwbouw.
Oud Kaatsveld 1,3,5
Datering: ca 1947
Fotograaf: Rinse Elsinga
Bron: Henk Elsinga
Identificatienummer: A-05-01-00007
Oud Kaatsveld Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Oud Kaatsveld
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00118
achterzijde van A-02-02-00824 Oud Kaatsveld
Oud Kaatsveld
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00825
Oud Kaatsveld met Oosterdraaibrug
Oud Kaatsveld
Datering: 1909
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00826
Oud Kaatsveld met stationsbrug (1949 gebouwd)
Oud Kaatsveld
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00830
Oud Kaatsveld met stationsbrug (1949 gebouwd)
Oud Kaatsveld
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00840
Oud Kaatsveld
Identificatienummer: A-23-01-00310
Oud Kaatsveld
Identificatienummer: A-23-01-00311
Oud Kaatsveld
Identificatienummer: A-23-01-00312
Oud Kaatsveld
Identificatienummer: A-23-01-00314
Het Oud kaatsveld met de oude brug over het kanaal
Oud Kaatsveld
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01194
De Dam met het Oud Kaatsveld
Oud Kaatsveld
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01226
Factuur voor geleverd brandstof voor verschillende scholen van R. Krijnsen, brandstoffenhandel
Oud Kaatsveld
Datering: 06-08-1936
Bron: H. Veldman
Identificatienummer: A-18-04-00076
De Wagenmakerij van Jan War. Het rijtuig is een Friese Tilbury, te herkennen aan de holle achterkant.
Oud Kaatsveld
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00112
De grote Iep die lange tijd de Hoek Oud Kaatsveld/Dr. Jelle Bangastraat zijn uiterlijk gaf moest weg omdat hij hol was, en een gevaar zou kunnen opleveren tijdens harde wind.
Oud Kaatsveld
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00082
Aanzichtkaart van het Oud Kaatsveld in lijst
Oud Kaatsveld
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00193
De oude draaibrug over het Van Harinxmakanaal. Deze is in 1950 vervangen voor een nieuwe brug.
Oud Kaatsveld
Datering: 00-01-1901
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00214

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :