Oud Kaatsveld 13

Straat:Oud Kaatsveld
Huisnummer:13
Toevoeging:
Kadasters:C 524
1713:
1808:Kaatsveld 1a
1885:Kaatsveld 19
1908:Kaatsveld 231
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Factuur voor verschillende werkzaamheden van Sjouke Bootsma, timmerman
Oud Kaatsveld 13
Kadasternummer: C524
Datering: 01-01-1924
Bron: H. Veldman
Identificatienummer: A-18-04-00022
Oudkaatsveld 13 Dit is nu Van der Woude Fietsen
Oud Kaatsveld 13
Kadasternummer: C524
Bron: Frans Bootsma
Identificatienummer: A-04-01-00107
Profil - fietsenspeciaalzaak (Marcus van der Woude)
Oud Kaatsveld 13
Datering: 06-11-1994
Bron: Handel & Nijverheid
Identificatienummer: A-08-05-00032
Oud Kaatsveld. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Oud Kaatsveld 11,13
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00116
Oud kaatsveld
Oud kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00099
Slaan van een damwand voor het maken van de Oosterpoortsdam
Oud Kaatsveld 11,13
Datering: 1932
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01188
Voorbereidingen voor de afbraak van de draaibrug
Oud Kaatsveld 11,13
Datering: 1932
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01189
De grond voor de Oosterpoort dam is gestort
Oud Kaatsveld 9,11,13
Datering: 1932
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01190
Het Oud kaatsveld met de oude brug over het kanaal
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Datering: 1898
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01201
Het Oud kaatsveld met de oude brug over het kanaal
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Datering: 1925
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01209
De oude draaibrug over het Van Harinxmakanaal. Deze is in 1950 vervangen voor een nieuwe brug. Rechts de Strooschuur van Strikwerda later kwam hier de Paul Krugerstraat.
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Datering: 1898
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00217
De oude draaibrug over het Van Harinxmakanaal. Deze is in 1950 vervangen voor een nieuwe brug. Rechts de Strooschuur van Strikwerda later kwam hier de Paul Krugerstraat.
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Datering: 1898
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00218
Oud Kaatsveld richting Leeuwarderweg
Oud Kaatsveld 11,13,15,17,21,23,25,27,29,31
Datering: ca 1928
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00226
Oud Kaatsveld richting treinstation
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Datering: 1936
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00227
Oude kaatsveld met Oosterpoortsdam
Oud Kaatsveld 9,11,13,15
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00230
Oude kaatsveld met Oosterpoortsdam
Oud Kaatsveld 11,13,15,17
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00231
Oude kaatsveld met Oosterpoortsdam
Oud Kaatsveld 11,13,15,17
Datering: ca 1950
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00232
Panorama foto van het Oude Kaatsveld
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Datering: ca 1937
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00239
Panorama foto van het Oude Kaatsveld.
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00240
Oud Kaatsveld met de nieuwe dam. Rechts de laatste huizen van de Dijkstraat
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00245
Oud Kaatsveld met de nieuwe dam. Rechts de laatste huizen van de Dijkstraat
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Datering: 1910
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00246
Oud Kaatsveld met de nieuwe dam. Rechts de laatste huizen van de Dijkstraat
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Datering: 1962
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00247
Oud Kaatsveld met de nieuwe dam. Rechts de laatste huizen van de Dijkstraat
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,11,13
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00248
Links het Oud Kaatsveld dan de nieuwe Dam en rechts de laatste huizen van de Dijkstraat.
Oud Kaatsveld 1,3,5,7,9,1,13,15
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00709
Oud Kaatsveld Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Oud Kaatsveld
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00118
achterzijde van A-02-02-00824 Oud Kaatsveld
Oud Kaatsveld
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00825
Oud Kaatsveld
Identificatienummer: A-23-01-00311
Oud Kaatsveld
Identificatienummer: A-23-01-00314
Het Oud kaatsveld met de oude brug over het kanaal
Oud Kaatsveld
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01194
De Dam met het Oud Kaatsveld
Oud Kaatsveld
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01226
Factuur voor geleverd brandstof voor verschillende scholen van R. Krijnsen, brandstoffenhandel
Oud Kaatsveld
Datering: 06-08-1936
Bron: H. Veldman
Identificatienummer: A-18-04-00076
De Wagenmakerij van Jan War. Het rijtuig is een Friese Tilbury, te herkennen aan de holle achterkant.
Oud Kaatsveld
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00112
De grote Iep die lange tijd de Hoek Oud Kaatsveld/Dr. Jelle Bangastraat zijn uiterlijk gaf moest weg omdat hij hol was, en een gevaar zou kunnen opleveren tijdens harde wind.
Oud Kaatsveld
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00082
Aanzichtkaart van het Oud Kaatsveld in lijst
Oud Kaatsveld
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00193
De oude draaibrug over het Van Harinxmakanaal. Deze is in 1950 vervangen voor een nieuwe brug.
Oud Kaatsveld
Datering: 00-01-1901
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00214

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :