Willem de Zwijgerlaan 7 (vakschool voor Meisjes)

Straat:Willem de Zwijgerlaan
Huisnummer:7
Toevoeging:vakschool voor Meisjes
Kadasters:C 1530
1713:
1808:
1885:
1908:

De aanbesteding werd op 28 november 1935 gedaan door de gebroeders Draaisma uit Piaam voor F 20200,00. Het gebouw is ontworpen door Architect A, Baart van B.N.A. architecten uit Leeuwarden. De opening was 7 oktober 1936.

Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

De Huishoudschool
Willem de Zwijgerlaan 7
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01277
Avondschool klas van Jannie (Jantje) Fopma (Jannie staat aangeven)
Willem de Zwijgerlaan 7
Datering: ca 1941
Bron: Jannie Fopma
Identificatienummer: A-04-01-00742
De Avondschool klas van Jannie (Jantje) Fopma (tweede rij, derde dame van rechts). Vooraan de leraren J. Bakker, Hofstra, ( hoofd van de Bolwerkschool), Albronda en De Vries
Willem de Zwijgerlaan 7
Datering: ca 1941
Bron: Jannie Fopma
Identificatienummer: A-04-01-00743
De leerkrachten van de de Avondschool van Jannie (Jantje) Fopma
Willem de Zwijgerlaan 7
Datering: ca 1942
Bron: Jannie Fopma
Identificatienummer: A-04-01-00744
De klas van de Huishoudschool van Jannie Fopma in mei 1943
Willem de Zwijgerlaan 7
Datering: 00-05-1943
Bron: Jannie Fopma
Identificatienummer: A-04-01-00745
Diploma uitreiking van de avondschool klassen 3a en 3b van Jannie Fopma
Willem de Zwijgerlaan 7
Datering: 29-04-1942
Bron: Jannie Fopma
Identificatienummer: A-04-01-00746
De avondschool klassen 3b van Jannie Fopma
Willem de Zwijgerlaan 7
Bron: Jannie Fopma
Identificatienummer: A-04-01-00747
Huishoudschool (Vakschool voor meisjes) gezien vanuit de Thorbeckestraat.
Willem de Zwijgerlaan 7
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00276
Huishoudschool of Vakschool voor meisjes. Een klas werkt in de moestuin. De leraar kijkt toe.
Willem de Zwijgerlaan 7
Kadasternummer: C 1530
Datering: 28-06-1947
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-06112
Huishoudschool of Vakschool voor meisjes. Gymnastiek les op "De Bleek". De leraar staat er ook bij.
Willem de Zwijgerlaan 7
Kadasternummer: C 1530
Datering: 28-06-1947
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-06113
Huishoudschool of Vakschool voor meisjes. Gymnastiek les op "De Bleek". De leraar staat er ook bij.
Willem de Zwijgerlaan 7
Kadasternummer: C 1530
Datering: 28-06-1947
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-06114
Huishoudschool of Vakschool voor meisjes. Gymnastiek les op "De Bleek". De leraar staat er ook bij.
Willem de Zwijgerlaan 7
Kadasternummer: C 1530
Datering: 28-06-1947
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-06115
Huishoudschool of Vakschool voor meisjes. Gymnastiek les op "De Bleek". De leraar staat er ook bij.
Willem de Zwijgerlaan 7
Kadasternummer: C 1530
Datering: 28-06-1947
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-06116
Huishoudschool of Vakschool voor meisjes. Een groep meisjes krijgt kookles.
Willem de Zwijgerlaan 7
Kadasternummer: C 1530
Datering: 28-06-1947
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-06117
Huishoudschool of Vakschool voor meisjes. Een klas meisjes krijgt naailes.
Willem de Zwijgerlaan 7
Kadasternummer: C 1530
Datering: 28-06-1947
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-06129
Huishoudschool of Vakschool voor meisjes. Een klas krijgt les in koper poetsen.
Willem de Zwijgerlaan 7
Kadasternummer: C 1530
Datering: 28-06-1947
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-06130
Huishoudschool of Vakschool voor meisjes. Een groep meisjes krijgt kookles.
Willem de Zwijgerlaan 7
Kadasternummer: C 1530
Datering: 28-06-1947
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-06131
Huishoudschool of Vakschool voor meisjes. Deze groep meisjes krijgt strijkles.
Willem de Zwijgerlaan 7
Kadasternummer: C 1530
Datering: 28-06-1947
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-06132
Huishoudschool of Vakschool voor meisjes. Deze groep meisjes krijgt les in wassen In een zinken tobbe.
Willem de Zwijgerlaan 7
Kadasternummer: C 1530
Datering: 28-06-1947
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-06133
Huishoudschool of Vakschool voor meisjes. Deze groep meisjes is aan het schrijven.
Willem de Zwijgerlaan 7
Kadasternummer: C 1530
Datering: 28-06-1947
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-06134
Huishoudschool of Vakschool voor meisjes. Een klas meisjes krijgt naailes.
Willem de Zwijgerlaan 7
Kadasternummer: C 1530
Datering: 28-06-1947
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-06135
Huishoudschool of Vakschool voor meisjes. Deze groep meisjes is aan het schrijven.
Willem de Zwijgerlaan 7
Kadasternummer: C 1530
Datering: 28-06-1947
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-06136
Huishoudschool of Vakschool voor meisjes. Deze groep meisjes krijgt strijkles.
Willem de Zwijgerlaan 7
Kadasternummer: C 1530
Datering: 28-06-1947
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-06137
Huishoudschool of Vakschool voor meisjes. Een klas meisjes krijgt naailes.
Willem de Zwijgerlaan 7
Kadasternummer: C 1530
Datering: 28-06-1947
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-06138
Huishoudschool of Vakschool voor meisjes. Deze groep meisjes krijgt strijkles.
Willem de Zwijgerlaan 7
Kadasternummer: C 1530
Datering: 28-06-1947
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-06139
Huishoudschool of Vakschool voor meisjes. Een groep meisjes krijgt kookles.
Willem de Zwijgerlaan 7
Kadasternummer: C 1530
Datering: 28-06-1947
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-06140
Huishoudschool of Vakschool voor meisjes. Een klas krijgt les in koper poetsen.
Willem de Zwijgerlaan 7
Kadasternummer: C 1530
Datering: 28-06-1947
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-05261
Groen van Prinstererlaan. Brug tussen de Kanaalweg en de Willem de Zwijgerlaan
Willem de Zwijgerlaan 4,5,6,7
Bron: Facebook, Willem Miedema
Identificatienummer: A-08-02-00744
Links de Willem de Zwijgerlaan en rechts de Stroschuren van Strikwerda
Willem de Zwijgerlaan 2,3,4,5,6,7,8
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01273
Links de Willem de Zwijgerlaan en in de midden de Stroschuren van Strikwerda en Hogendijk. Rechts de Anna Maria van Schurmansingel. Het nieuwe kanaal is al gegraven, alleen de doorbraak nog
Willem de Zwijgerlaan 2,3,4,5,6,7,8
Datering: 1947
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01275
Willem de Zwijgerlaan. Recht is nog een stukje van de strooschuur van Strikwerda te zien die wordt afgebroken.
Willem de Zwijgerlaan 1,2,3,4,5,6,7,8
Datering: ca 1948
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00149
Kanaalweg met het de doorsteek van de Salverdervaart naar het van Harinxmakanaal. Rechts de Stroschuren van Strikwerda
Willem de Zwijgerlaan 2,3,4,5,6,7,8
Datering: ca 1938
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00140
Huishoudschool (Vakschool voor meisjes)
Willem de Zwijgerlaan 7,8
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00275
Willem de Zwijgerlaan net na de doorbraak van het nieuwe kanaal het oude wordt net dichtgespoten. Later zal daar de nieuwe landbouwschool worden gebouwd
Willem de Zwijgerlaan
Datering: 1950
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01270

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :