Dr. Jelle Banga­straat 29 (1905 KV 158)

Straat:Dr. Jelle Bangastraat
Huisnummer:29
Toevoeging:1905 KV 158
Kadasters:C 1221
1713:
1808:
1885:
1908:Kaatsveld 106
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Dr. Jelle Bangastraat, met links de Van Chemmenichstraat
Dr. Jelle Bangastraat 6,23,25,27,29,31
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00251
Dr. Jelle Bangastraat, met links de Van Chemmenichstraat. ( Kleur )
Dr. Jelle Bangastraat 6,23,25,27,29,31
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00252
Rechts de Dr. Jelle Bangastraat, met links de Van Chemmenichstraat. ( Kleur )
Dr. Jelle Bangastraat 6,23,25,27,29,31
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00253
Rechts de Dr. Jelle Bangastraat, met links de Van Chemmenichstraat
Dr. Jelle Bangastraat 6,23,25,27,29,31
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00254
Dr. Jelle Bangastraat, met links de Van Chemmenichstraat ( Kleur ).
Dr. Jelle Bangastraat 6,23,25,27,29,31
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00256
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium Ingang B.V van het Oosten
Dr. Jelle Bangastraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00130
Dr. Jelle Bangastraat richting Vijfhuizen.
Dr. Jelle Bangastraat
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00272

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :