Van Ghemmenich­straat 10 (1905 KV 163)

Straat:Van Ghemmenichstraat
Huisnummer:10
Toevoeging:1905 KV 163
Kadasters:C 1171
1713:
1808:
1885:
1908:Kaatsveld 163
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Van Ghemmenichstraat
Van Ghemmenichstraat 8,10
Datering: 2013
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00012
Van Chemmenichstraat met het huis met het torentje van de Dr. Jelle Bangastraat
van Ghemmenichstraat 8,10,12
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00249
Van Chemmenichstraat met het huis met het torentje van de Dr. Jelle Bangastraat. ( Kleur )
van Ghemmenichstraat 8,10,12
Datering: ca 1908
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00250
De Van Chemminichstraat met rechts de Dr. Jelle Bangastraat. ( Op de kaart staat Jan van der Bildtstraat, dat is onjuist)
van Ghemmenichstraat 8,10,12,14,16,18,20,22
Datering: ca 1908
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00255
links de Van Chemmenichstraat met rechts Dr. Jelle Bangastraat. ( Kleur )
van Ghemmenichstraat 8,10,12,14,16,18,20,22
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00257
van Ghemmenichstraat (Op de kaart staat van der Bildtstraat, maar dat klopt niet, die straat ligt paralel ernaast) ( Kleur )
van Ghemmenichstraat 6,8,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00260
van Ghemmenichstraat (Op de kaart staat van der Bildtstraat, maar dat klopt niet, die straat ligt parallel ernaast) ( Kleur ).
van Ghemmenichstraat 6,8,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00261
van Ghemmenichstraat (Op de kaart staat van der Bildtstraat, maar dat klopt niet, die straat ligt recht ernaast)
van Ghemmenichstraat 6,8,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00262
van Ghemmenichstraat
van Ghemmenichstraat 6,8,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00263

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :