Groen van Prinstererlaan 19 (1902 KV 90, 1918 Kanaalweg nr. 19)

Straat:Groen van Prinstererlaan
Huisnummer:19
Toevoeging:1902 KV 90, 1918 Kanaalweg nr. 19
Kadasters:C 1171
1713:
1808:
1885:
1908:Kaatsveld 90
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Toen het kanaal nog door de Bangabuurt liep. Aan de linkerkant van de foto de Groen van Prinstererlaan (Kanaalweg) We kijken in recht in de Osingastraat. Het huis links is de zijkant van Osingastraat 52. de hond is van W. Schotanus.
Groen van Prinstererlaan 11-21
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00050
De Groen van Prinstererlaan in de winter. Het kanaal is gedempt en het nieuwe kanaal is in gebruik genomen. Het gebouw in het midden werd de Landbouwschool, daarachter is de schoorsteenpijp te zien van de oliefabriek, later van de ZPC en daarna van Rollingswier.
Groen van Prinstererlaan 11-21
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00052
Groen van Prinstererlaan links, en recht vooruit de Osingastraat
Groen van Prinstererlaan 14,15,16,17,18,19,20,21
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00200
Groen van Prinstererlaan. Links de Kanaalweg en rechts de stroschuur van Strikwerda en Hogendijk aan Anna Maria van Schurmansingel 4.
Groen van Prinstererlaan
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00726
Bouw van de Nieuwe stationsbrug en de doorbraak van het nieuwe kanaal is hier goed te zien
Groen van Prinstererlaan
Datering: 1949
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00739
Fotolijstje met een aanzichtkaart van de Kanaalweg (Groen van Prinstererlaan)
Groen van Prinstererlaan
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00188
Franeker Gevelstenen: Foto van het baksteenmozaïek met steunbalken, dat momenteel (2021) in het Fries Landbouwmuseum te Leeuwarden te zien is. Het kunstwerk met dierfiguren, 6 m lang en 2 m hoog, is in 1960 gemaakt door kunstenares Nina Baanders-Kessler (1915-2002). Het vormde destijds een deel van de zijmuur van de Chr. Lagere Landbouwschool aan de Mr. G. Groen van Prinstererlaan
Groen van Prinstererlaan
Datering: 1960
Bron: Archief Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-07-04-00082

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :